اثرات رابطه جنسی بر عملکرد مغز

سبک زندگی مناسب برای بهبود افسردگی
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵
رابطه میان رضایت جنسی و افزایش سن
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

تحقیقات نشان داده اند که فعالیت های جنسی دارای فوایدی برای مغز هستند. به عنوان مثال یک تحقیق در سال ۲۰۱۰ روی موشهای مذکر نشان داده است که میان رشد نرونها و فعالیت های جنسی رابطه مستقیمی وجود دارد. به طور خاص، رشد نرونها در موشهایی که در طول دو هفته هر روز رابطه جنسی داشته اند بسیار بیشتر از موشهاییی بوده است که تنها در دو هفته یکبار رابطه برقرار کرده اند. همچنین یک مطالعه در سال ۲۰۱۳ که باز هم روی موشهای مذکر انجام شده است نشان داده که فعالیت جنسی روزانه نتنها در رشد بیشتر نورونها موثر است بلکه باعث پیشرفت در عملکردهای شناختی میشود.
به طور واضح، رابطه جنسی برای موشهای مذکر مفید است اما درمورد انسانها چطور؟ یک تحقیق جدید نشان داده است که فعالیتهای جنسی برای مغز انسانها نیز میتواند مفید باشد.
در این تحقیق، ۷۸ زن با بازه ی سنی ۲۹-۱۸ در نظر گرفته شد. از این زنها خواسته شد که بعد از رابطه جنسی زیادی در یک تست حافظه شرکت کنند. به این صورت که به این زنها تعدادی صورت و کلمات کوتاه نشان میدادند تا آنها را به خاطر بسپارند. بعد از مدتی به هر یک از آنها لیستی از صورتها و کلمات داده شد که این لیست شامل همان صورتها و کلمات نشان داده شده در قبل و همچنین شامل صورتها و کلمات جدید بود. به این ترتیب شرکت کنندگان باید تشخیص میدادند که کدام کلمه جدید و کدامیک همانی است که از قبل به خاطر سپرده بودند.
سپس محققین تاثیر رابطه جنسی بر حافظه را بررسی کردند. آنها در این بررسی، متغیرهای دیگری مانند دوره قاعدگی، استفاده از پیشگیری کننده های بارداری و همچنین طول رابطه را کنترل کردند. نتیجه این بود که زنهایی که رابطه های جنسی بیشتری دارند قادرند که راحتترکلمات کوتاه را به یاد بیاورند. با این حال هیچ رابطه مستقیمی میان تشخیص صورتها و رابطه جنسی تشخیص داده نشد.
چرا رابطه جنسی روی حافظه برای به خاطر آوردن لغات تاثیر میگذارد در حالیکه برای چهره ها بی تاثیر است؟ محققین معتقد هستند که حافظه برای لغات یک عملکرد از ساختار مغز به به نام هیپوکامپ است که شامل بخش خاصی از مغز میشود که نورونها در آن رشد میکنند. اما حافظه برای تصاویر به بخشهایی خارج از هیپوکامپ بستگی دارد. بنابراین این موضوع میتواند توجیح خوبی برای نتایج بدست آمده از این تحقیق باشد.
نکته جالب تر این است که هیچگونه ارتباطی میان تشخیص لغات و خود ارضایی پیدا نشده است. بدین معنا که وجود ارتباط مثبت بین خودارضایی و بهبود در عملکرد حافظه مشاهده نشد.
برای اینکه با اطمینان بیشتری راجع به رابطه میان حافظه و رابطه جنسی اظهار نظر کنیم به یک آزمایش تصادفی و کنترل شده (مانند آزمایش روی موشهای مذکر) نیاز داریم که در آن برخی از شرکت کننده ها رابطه جنسی بیشتر و برخی رابطه کمتری را داشته باشند. در حالت کلی، یک تحقیقی که مبتنی بر گزارش افراد از فعالیتهای روزانه جنسی خود و شرکت در تست حافظه باشد نیز میتواند مفید باشد.
به طور طبیعی ما باید منتظر تحقیقات بیشتری در این زمینه باشیم. با این حال، بر اساس همین تحقیقات انجام شده اینگونه به نظر می آید که داشتن رابطه جنسی می¬تواند به عملکرد مغزی بهتر منجر شود.

1 دیدگاه

  1. اکبر گفت:

    خیلی جالب بود مرسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *