بهبود سرویس‌دهی بر اساس نظر کاربران تلیارهدف از این پرسشنامه ارتقای تلیار و ارائه خدمات بهتر و با کیفیت بالاتر به کاربران است. به دلیل رعایت حریم شخصی شما، از پرسیدن نام و نام خانوادگی شما خودداری شده است. پاسخدهی به سوالات زیر نیاز به زمان زیادی ندارد چرا که تقریبا تمام سوالات بصورت چند گزینه ای طراحی شده است. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگذاریم