ترس از چاقی در مردم کشورهای مختلف

برای تغییر هر رفتاری از این پنج مرحله عبور باید کرد
بهمن ۶, ۱۳۹۵
چگونگی برخورد با همسر بداخلاق
بهمن ۶, ۱۳۹۵

Junge Frau sitz vor einem leeren Teller, die Hände mit einem Maßband gefesselt, Freiburg, Deutschland

کشور آمریکا در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ های چاقی را در تاریخ به ثبت رسانده است و این امر این کشور را به جایگاهی برای تحقیق بر تعصبات وزنی یا به طور دقیق تر ترس از چاقی تبدیل کرده است. چنین تحقیقاتی دریافته اند که هر چه فردی ترس از چاقی بیشتری داشته باشد، بیشتر به کلیشه های منفی درباره ی افراد چاق معتقد است. این کلیشه ها شامل این موارد است: افراد چاق تنبل و پر خور هستند و اراده و نظم و انضباط ندارند، و بنابراین آنها را سرزنش می کنند.
همین امروز، یکی از دوستان لاغر اندام من پستی را که حاوی جکی درباره ی یک زن چاق بود در فیسبوک گذاشت و این پست لایک های بسیاری دریافت کرد. در نتیجه این موضوع برایم روشن شد که تعصب درباره ی چاقی در سطح اجتماع پذیرفته شده است و کمتر نسبت به آن واکنشی مقابله ای نشان داده می شود. در واقعع تحریم و قدغن کردن تعصب مربوط به چاقی یا تبعیض در این زمینه عملاً مورد انتقاد قرار نمی گیرد.
پژوهش های اخیر که در مجله ی بین المللی چاقی منتشر شده اند تحقیقاتی درباره ترس از چاقی با کیفیت بالا و استاندارد را در سراسر جهان انجام داده اند تا ویژگی های افراد متعصب نسبت به چاقی و آنهایی که فاقد این تعصب هستند را با هم مقایسه کنند. این تحقیقات این هدف غایی را در سر می پرورانند که ببیند آیا مداخله روانپزشکی برای کاهش تعصب نسبت به چاقی در سراسر جهان مفید هستند یا خیر.
نزدیک به ۳۰۰۰ بزرگسال از ایالات متحده آمریکا (۱۲۶۱)، کانادا (۶۲۱)، ایسلند (۸۰۲)، و استرالیا (۱۸۲) انتخاب شدند. این انتخاب به خاطر این بود که این کشورها نرخ های مشابهی در اضافه وزن و تعداد بزرگسالان چاق دارند (حدود ۶۰ تا ۷۰%) و همچنین درآمد سرانه و حکومت های دموکراتیک قابل مقایسه ای دارند.
همه شرکت کنندگان در این مطالعه پرسشنامه ای را تکمیل کردند که شامل اندازه گیری باورهایی درباره کلیشه های منفی درباره چاقی بود (مقیاس ترس از چاقی) و داغ ننگ درباره افراد چاق (مقیاس جهانی تعصبات-نسخه چاقی)، باورها درباره دلایل چاقی، تجارب شخصی شرکت کنندگان درباره ی تعصب چاقی، و اینکه از نظر آنها چه کسی باید سرزنش شود، بود.
تحلیل آماری نشان داد که روابط معنادار بسیاری بین پاسخ ها وجود دارد که نشان دهنده شباهت ها و تفاوت هایی بین این چهار کشور است.
۱-شرکت کنندگان معتقدند که افراد بخاطر رفتار شخصی شان مستقیماً و شخصاً مسئول چاقی خود هستند. عدم اراده نقطه ی ثقل ترس از چاقی در هر چهار کشور بود. محققین نشان می دهند که این باورها در واقع ممکن است یکی از دلایل ترس از چاقی باشد. برعکس، افرادی که بیشتر به دلایل فیزیولوژیکی و محیطی چاقی معتقد هستند، تعصب چاقی و وزنی کمتری دارند.
۲-مردان در هر چهار کشور بیشتر از زنان چار تعصب نسبت به چاقی بودند. محققین دریافتند که زنان کمتر از مردان نسبت به آنهایی که فکر می کردند چاق هستند، داغ ننگ می زدند، با این تلقی که خودشان را چاق تر ارزیابی می کردند و قضاوتشان براساس وضع ظاهری خودشان بود.
۳-در ایسلند و کانادا افراد چاق کمتر مورد تعصب چاقی بودند، اما در ایالات متحده و استرالیا وزن شخصی نشان دهنده ی ترس از چاقی نبود. اما چگونه خواهد بود که فردی که به خاطر اضافه وزنش خوار شمرده شود. واقعا به کلیشه های منفی و مخرب درباره ی چاقی اش باور دارد؟ نویسندگان نشان می دهند که آمریکایی ها و استرالیایی های چاق بیشتر دچار درونی کردن داغ ننگ چاقی از سوی اجتماع می شوند. این امر جالب است که بدانیم در این مطالعه به شرکت کنندگان آمریکایی و استرالیایی سهم بالاتری از ترس نسبت به چاقی را نسبت به شرکت کنندگان کانادایی و ایسلندی داشتند.
توضیح احتمالی این است که بسیاری از شرکت کنندگان آمریکایی و استرالیایی به طور کل گویا جمعیت چاق را به رسمیت نمی-شناختند و معتقد بودند که خودشان بر خلاف دیگر افراد چاق مستحق سرزنش می باشند، دچار مشکلی موقتی اند.
۴-داشتن عضوی از خانواده یا دوستی که ترس از چاقی را تجربه کرده است باعث می شود افراد کمتر در هر چهار کشور دچار ترس از چاقی شوند، اما اینکه فردی شخصا داغ ننگ چاقی را تجربه کرده باشد تفاوتی ایجاد نمی کند. این مورد ممکن است منطقی تر به نظر برسد که تجربه ی شخصی تعصب، می تواند فردی را کمتر دچارر تعصب نسبت به دیگران یا خود کند. با این وجود، نتایج این مطالعه نشان می دهد که خوار شمردن چاقی که باعث می شود قربانی این خوارشمردگی نگرش منفی مشابه ای را هم به خود و هم به دیگران روا دارد.

کاهش نگرش های ضد چاقی
نکات این یافته ها برای برنامه های کاهش نگرش های منفی ضد چاقی شامل موارد ذیل می گردد: برنامه هایی برای کاهش باورها درباره ی سرزنش ها و شرمندگی های شخصی نسبت به وزن بدن خود، بوجود آوردن برنامه های آموزشی درباره ی نقش آفرینی عواملی در بیرون از کنترل شخصی بخصوص در مورد مردان، و تاکیدد بیشتر بر خود-خوارشمردگی در کشورهایی که بیشتر دچار ترس از چاقی هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *