تیم ما
 
 

تاریخچه

بنیانگذاران تلیار مسعود تاج فرد و واحد قزوینیان هستند. واحد ساکن سان فرانسیسکو٬ کالیفرنیا و در حال حاضر یکی از مهندسان گوگل است که تحصیلات کارشناسی مهندسی نرم افزار خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکترای پردازش زبان طبیعی را از دانشگاه میشیگان آمریکا دریافت نموده است. مسعود پس از طراحی این ایده به همراه واحد٬ تصمیم به بنیانگذاری تلیار گرفت و هم اکنون مدیرعامل این مجموعه است. مسعود کارشناسی مهندسی نرم افزارخود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد MBA در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه داد.
 
 
line تیم فنی line
سعید تاج فرد

سعید تاج فرد

Android Developer

محسن شهبازی

محسن شهبازی

Software Developer

رضا باهر

رضا باهر

Voip Developer

علیرضا جنگی

علیرضا جنگی

Back-End Developer