رابطه میان رضایت جنسی و افزایش سن

اثرات رابطه جنسی بر عملکرد مغز
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵
یک راه تضمینی برای شاد شدن
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

این یک حقیقت زیستی است که با افزایش سن، مشکلات جنسی نیز افزایش میابد. اما دقیقا معنی رضایت جنسی در افراد مسن تر چیست؟ آیا آنها لزوما از زندگی جنسی خود ناراضی هستند؟ تحقیقات زیادی نشان داده است که یک رابطه منفی میان افزایش سن و رضایت جنسی وجود دارد به این معنی که هر چه سن افراد بالاتر میرود، رضایت جنسی آنها کاهش میابد. با این وجود، با کنکاش بیشتر در این تحقیقات، متوجه خواهید شد که این نتیجه گیری که افراد مسن تر لزوما از زندگی جنسی خود ناراضی هستند، کاملا اشتباه است.
به عنوان یک نمونه، تحقیقی که روی افراد با سن متوسط و همچنین مسن تر انجام شده است نشان داده که آنها رضایت جنسی کامل داشته اند. به عنوان مثال، تحقیقی در امریکا که روی ۱۳۸۴ فرد مسن (مردان ۶۰ ساله و زنان ۶۱ ساله) انجام شده است، نشان داد که رضایت جنسی آنها نمره ایی بین ۳٫۸-۳٫۶ از ماکزیمم ۵ نمره بوده است. چون رضایت این افراد از ۲٫۵ (نصف ۵ نمره) هم بیشتر است میتوان نتیجه گرفت که این شرکت کننده ها از یک رضایت جنسی متعادلی برخوردار بودند. نتایج مشابه دیگری نیز در تحقیق روی ۱۰۰۹ زوج در پنج کشور: برزیل، آلمان، ژاپن، اسپانیا و آمریکا بدست آمد. در مجموع، ۶۴% از شرکت کننده های مرد( متوسط سن ۵۵ سال) و ۶۹% از شرکت کننده های زن (متوسط سن ۵۲) از رضایت جنسی برخوردار بودند.
در حالیکه متوسط رضایت جنسی افراد با افزایش سن، کاهش میابد توجه به این نکته مهم است که چه عواملی باعث این کاهش میشود. به طور خاص، زمانی که جوانتر هستیم این رضایت بیشتر وابسته به این است که معمولا چگونه رابطه جنسی داریم ( یعنی رابطه جنسی بیشتر = رضایت بیشتر)، با این وجود، زمانی که مسن تر میشویم کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت پیدا میکند. به عبارت دیگر، افراد مسن تر بیشتر به افکار و تلاشهایشان در رابطه جنسی اهمیت میدهند تا به تعداد آن. زمانی که محققین برای توجیح این تفاوت به کمیت در مقابل کیفیت توجه میکنند، این رابطه منفی میان رضایت جنسی و افزایش سن افراد از بین میرود.
به طور خلاصه، این نتایج نشان میدهد که رابطه مستقیمی میان افزایش سن افراد و رضایت جنسی آنها وجود ندارد و لزوما افراد مسن تر دارای زندگی جنسی نامطلوبی نیستند. در واقع با افزایش سن، الویت افراد در رابطه جنسی تغییر میکند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *