سیده الهام متقی

مشاور و روانشناس


سلام
درک کردن، در کنار شما بودن و آرامش بخشیدن برای من تنها یک شغل نیست...تاثیریست بر جهان هستی،هر چند اندک اما با شکوه چون شما نیز در درون خود جهانی شکوه مند دارید.
در زمینه های مشکلات فردی و رابطه ای، برخورد با کودک و نوجوان و وظیفه ی خطیر تربیت شما را همراهی خواهم کرد.

برای مشاوره با الهام متقی تلیار را نصب کنید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.