فاطمه خوشدل

کارشناس ارشد روانشناسی


کارشناس ارشد روانشناسی، مولف کتاب مسیر تحصیلی موفق و لذت بخش، عضو سازمان نظام روانشناسی و خانه روانشناسان، روانشناس مراکز سامان و روان ارام و ظفر، مشاور تحصیلی موسسه خواجه نصیر، روانشناس کودک درمانگاه صابر در پرند، مدرس کارگاه های مشاوره تحصیلی و موفقیت در کنکور، وکارگاه های روانشناسی مهارت های زندگی، بهبود کیفیت روابط زوجین، انتخاب رشته براساس هوش و شخصیت، سابقه معلم خلاقیت در دبستان، روانشناس افتخاری مرکز درمانی نسخه،

من با تمام وجود و عشق به این راه ، مشاور و روانشناس شدم، این برای من تنها شغل نیست بلکه یک عشق است یک باور

برای مشاوره با فاطمه خوشدل تلیار را نصب کنید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.