فرصت های شغلی گروه تلیار

عضوی از خانواده تلیار باشید
 

آیا برای یک تغییر بزرگ خود را آماده می‌دانید؟

تلیار برای تکمیل تیم خود، به دنبال افرادی جوان، خلاق و پرتلاش می‏گردد. ما به کار تیمی اعتقاد داریم و باور داریم که موفقیت فقط با وجود یک تیم خوب، امکان‌پذیر است. اگر احترام و پشتکار از خصوصیت‏‌های شماست، اگر باور دارید می‌‏توانید فردی تاثیرگذار باشید و اگر همواره در کنار رشد شغلی به دنبال رشد شخصی هستید تلیار می‌‏تواند فضایی مناسب برای برآورده‌ کردن این انتظارات باشد.

 


تیم ما

با تجربه و تخصص های متفاوت


سعیده جعفری

سعیده جعفری

مارکتینگ
سعید تاج فرد

سعید تاج فرد

توسعه دهنده نرم افزار
محسن شهبازی

محسن شهبازی

توسعه دهنده نرم افزار
رضا تقی پور

رضا تقی پور

مدیر فنی
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.