فریبا طالبی همت

مشاوره خانواده، مشاوره پیش از ازدواج و مشکلات زناشویی


دوست مهربان من: گذشته های ما "ثبت" میشوند اما "ثابت" نمیشوند.گذشته های ما در ذهنمان و در عکسهایمان و در نوشته هایمان "ثبت" میشوند اما هرگز "ثابت" نمیمانند!
با هر تجربه ای که به دست می آوریم و با هر بار مرور گذشته، متوجه میشویم هر بار برداشت ما از وقایع و خاطرات و اتفاقاتی که در گذشته رخ داده "تغییر" میکند!
یادمان باشد،آینده مکانی نیست که به آنجا میرویم ،جاییست که آنرا به وجود می آوریم.
راه هایی که به آینده ختم میشوند، یافتنی نیستندبلکه ساختنی هستند وساختن آن، هم سازنده وهم مقصد را دگرگون میکند.
بهترین ها را برای شما دوستان ارزومندم.

برای مشاوره با فریبا طالبی همت تلیار را نصب کنید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.