مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

نام ناشر : موسسه فرهنگی رهپویان دانش و اندیشه لوح نوین

شماره مجوز : ۲۰۱۱۶۳۷۰

نام فارسی : تلیار

تاریخ مجوز : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳