تلیار معتقد است که مشاوره گرفتن ، تلاش برای داشتن زندگی بهتر و کمک به خود حق همه افراد هست. به همین دلیل مایل است به افرادی که در پرداخت حق مشاوره به صورت کامل، معذوریت دارند کمک نماید.

برای آگاهی و استفاده از این امکان فرم زیر را پر کنید و برای ما بفرستید

  • لطفا در این قسمت توضیحاتی که لازم می‌دانید به ما بگویید را بنویسید
  • شما مایل هستید برای مشاوره گرفتن از مشاورین تلیار چقدر هزینه کنید؟