درباره‌ی من:دریافت اپلیکیشن و درخواست تماس

 تماس از خطوط ثابت با

پس از برقرای تماس کد را شماره گیری کنید