آیا ضریب هوشی بالا خطر افسردگی و اختلالات روانی را افزایش می دهد؟