دکتر پریسا ضرب استجابی

دکتری روانشناسی


* دکتری تخصصی روانشناسی
* مدرس دانشگاه
* عضو سازمان نظام روانشناسی

*سابقه ۷ سال مشاوره فردی ( روابط بین فردی و عاطفی ) و خانواده درمانی ( بهبود روابط بین فردی، جنسی و فرازناشویی زوجین)
* مشاوره در حیطه تعارضات نوجوانان و‌هدایت تحصیلی

* برتری یک مشاور خوب علاوه بر تخصص و تجربه کافی، در دسترس بودن آن در لحظات بحرانی برای مراجع است! من نیز همواره با رزرو کردن شما عزیزان در خدمتتان خواهم بود.
* تصمیم گرفتن برای زندگی در لحظه یک هنر است!! کافیست اقدام به تغییر کنید و با انتخاب یک مشاور خوب و همراه مسائل خود را در زندگی هموار سازید.

برای مشاوره با دکتر استجابی تلیار را نصب کنید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.