چرا در تلیــــار کارشناس بشوم ؟

1تلفن همراه شما دفتر کار شماست !
مهم نیست که کجا و در کدام شهر هستید مهم این است که در هر مکان و زمانی که فرصت داشتید با تلفن همراه خود به سوالهای مخاطبان پاسخ دهید
2وقت های آزاد خود را مدیریت کنید!
با تلیــــار وقت های آزاد و پراکنده ی خود را به صورت بهینه مدیریت کنید و در تلیار ساعت کاری تان را خودتان تعیین کنید
3مشاوره، هرینه ی مکالمه ی تلفنی ندارد !
ضمنا شماره تلفن شما محرمانه می ماند و کاربران تلیار به آن دسترسی نخواهند داشت
4مخاطبین خود را گسترش می دهید !
شما با پروفایل خود در تلیار ، به شبکه گسترده ای از مخاطبان و کاربران معرفی می شوید
5شناخته می شوید !
در تلیار مخاطبان پس از گفت و گو با شما به کیفیت مشاوره ی شما امتیاز می دهند و شما به عنوان مشـــاور پر مخـاطب شناخته می شوید
6با یک تلفن همراه ساده با تلیار کار کنید!
برای کار با تلیار به اینترنت ، تلفن هوشمند و رایانه نیاز ندارید ، داشتن یک تلفن همراه ساده کافی است
7درآمد ماهیانه کسب می کنید !
از خــانه به صورت تلفنی کار می کنید و مشاوره ی خود را بــصورت ماهیــانه دریــافت می کنید