اختلال شناسی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۵

اختلال استرس پس از سانحه چیست؟

اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD  اختلالی است که برخی از افراد بعد از روبرو شدن با یک حاثه ترسناک یا خطرناک به آن دچار […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵

حمله وحشتزدگی یا پانیک (panic) چیست؟

حمله پانیک یا حمله وحشت عبارت است از یک دوره ناگهانی ترس شدید که ممکن است با علائم جسمی مثل حمله قلبی یا احساس خفگی همراه […]