معرفی رشته های انسانی

مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته‏ ی مدیریت(تمام گرایش ها)

معرفی رشته‏  گرایش مدیریت بازرگانی مدیریت، هنر انجام کارها، بوسیله دیگران است. مدیریت بازرگانی، مدیریت بازار و تجارت است. این رشته به اعتماد به نفس بالا، […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته کارشناسی امور گمرکی

معرفی رشته نقش مهم و حساس گمرک در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجرای مطلوب سیاست‌های تجارت خارجی ایجاب می‌کند که نیروی انسانی سازمان […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته کاردانی مدیریت آموزشی

معرفی رشته مدیریت و رهبری عنصری تعیین کننده در پیشبرد امور است. بدون تردید، موفقیت تمام سازمان ها تا حد زیادی به کارائی و اثر بخشی […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته کاردانی کتابداری و اطلاع رسانی

معرفی رشته متأسفانه حرفه کتابداری برای بیشتر مردم، به خصوص برای مردم کشور ما، ناشناخته است. وقتی از کتابدار و کتابداری سخن به میان می آید، […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته کاردانی زبان و ادبیات فارسی

معرفی رشته ادبیات، به سخنانی گفته می شود که با سخنان عادی، متفاوت بوده و از سخنان عامیانه، برتر باشد. مردم، این سخنان را در میان […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی

معرفی رشته از اهداف آموزش وپرورش، در هر کشوری رشد همه جانبه کلیه افراد است. برخی کودکان، استثنایی هستند و طبق رسالت آموزش و پرورش، باید […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته کاردانی آموزش ریاضی

معرفی رشته ریاضی، بازتابی از طبیعت و جهان اطراف ماست و احتمالاً بسیاری از پدیده های دنیا را می توان به زبان ریاضی توصیف کرد. بدون […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته فقه و حقوق شافعی

معرفی رشته از نظر تاریخی، مذهب شافعی یکی از با سابقه ترین و ریشه دارترین مذاهب فقهی ایران است. شخصیت هایی بزرگ، فرهنگ ساز و تأثیر […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته فقه و حقوق حنفی

معرفی رشته فقه حنفی جایگاه خاصی در جهان اهل سنت دارد. فقه حنفی از مدت ها پیش به رسمیت شناخته شده و تعداد پیروان این فقه […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته فقه و حقوق امامیه

معرفی رشته از منظر فقهی، حقوق امری فراتر از روابط اشخاص با یکدیگر در جامعه است. به واسطه ارتباطی که انسان با هر چیزی دارد، «حقی» […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته علوم قرآنی

معرفی رشته برخورد اولیـه بـا قـرآن مـجـیـد، هر انسان خردمند و حق جویی را بر مى انگیزد تا با این کتاب آسمانی و پیامی که در […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

معرفی رشته علوم قرآن و حدیث

معرفی رشته قرآن، کتاب آسمانی و سرچشمه علوم گوناگون اسلامی مانند علوم ادبی، علوم قرآنی، تاریخ قرآن و منبع علوم خاص حدیث و علم رجال و […]