نتیجه آزمون شما

شما یک قربانی عشق با مشکل جدی نیستید،
اما در بسیاری از موارد در روابط خود از موضع ضعف برخورد می‌کنید.
توجه نمایید که ترس از دست دادن و تایید، شما را از درخواست آنچه که استحقاق را دارید، باز می‌دارد.
سعی کنید در راستای عشق ورزیدن، با خودتان کار کنید و خود را کمتر زیر پا بگذارید.

پیشنهاد ما به شما

اگر در هر کدام از حوزه های ازدواج و زناشویی، اضطراب و افسردگی و مشکلات فردی، مادر، کودک و فرزندپروری، نوجوانی و بلوغ، شغلی و تحصیلی، اعتیاد، سالمندان، افراد با نیاز های خاص و... به راهنمایی نیاز دارید.
مشاورین و روانشناسان تلیار می‌توانند در این مسیر همراه شما باشند. بدین منظور اپلیکیشن تلیار را دانلود کنید و یا از نسخه تحت وب تلیار استفاده کنید.

 دکمه دانلود اپلیکیشن تلیار

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.