خلاصه عمکرد و مهارت ها امتیاز 4 از 5

چشمی به تخت و بخت ندارم ؛ مرا بس است یک صندلی برای نشستن کنار تو ... _ کارشناس ارشد مشاوره خانواده _ عضو...

درباره من
چشمی به تخت و بخت ندارم ؛ مرا بس است یک صندلی برای نشستن کنار تو ... _ کارشناس ارشد مشاوره خانواده _ عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران _ ذوج درمانگر _ ایماگوتراپیست _ درمانگر کودک