چطور ب افرادی که نیازمند مشاوره هستن بقبولانیم که باید کمک گرفت؟

سلام دوست خوبم درست است که در انتخاب های مهم زندگی، در نهایت مسئول و تصمیم گیرنده اصلی خود ما هستیم، اما همیشه در این تصمیم گیری ها اتکای به عقل و خرد فردی نتیجه خوبی در پی ندارد. انجام بعضی کارها به مشاوره احتیاج دارد؛ صحبت و کمک گرفتن از فردی که با دید بهتر و تجربه ای بیشتر بتواند راه را برای رسیدن به اهدافمان هموار کند.ناگفته نماند مراجعی که با انتخاب خود و شناخت و آگاهی به مشاور مراجعه میکند نسبت به فردی که ارجاع داده شده است ، قطعأ نتیجه مطلوبتری خواهد گرفت ، اما میشود الگوی خوبی برای اطرافیان باشیم و با تغییر و اصلاح خود پس از مشاوره گرفتن ، دیگران را ترغیب کنیم! پایدار باشید.

مشاوره و روانشناسی  

سلام دوست مهربانم هیچ کس نمی تواند شخصی را مجبور به انجام کاری کند که دوست ندارد.اگر ان شخص قبول ندارد که مشکلی وجود دارد پس راهی برای اثبات ان، به ان شخص وحود ندارد.تنها راه این است که خودتان با مشاور ارتباط برقرار کنید و شروع به تغییر و اصلاح اشتباهات خود بکنید و ان شخص با دیدن تغییرات مثبت در شما به مشاوره علاقمند شود. موفق باشید

مشاوره و روانشناسی