من 29سالمه وزنم مطلقه بودوشش سال ازم بزرگتره یه پسر هم داشت که یکساله ازدواج کردیم.این مدت هرکاری می‌گفت انجام میدادم ولی بهانه های مختلف میاوردوجروبحث راه مینداخت ومیگفت پشیمونم وبرو دنبال زندگیت،بااصراروالتماس من بازیه مدت میموندودوباره بهونه وجروبحث،بارهابه حرفش گوش دادموازپیشش رفتم ولی بعدچندروزبرمیگشت خوب بودیم،دوباره بحث میشد ومیگفت ازسردلسوزی قبلابرت گردوندم.چون من کارموهمه چیموبخاطرش ازدست دادم وحالامیگه نباش وطلاق گرفت ومن موندموهیچی.دلیلشم اینه که این مدت باهات همش بحث بودوآرامش نداشتم وقتی زنم ازم دلزده شده وطلاق گرفت و من عاشقشم چه باید بکنم؟میخام ببینم برمیگرده دوباره؟

باسلام دوست عزیزایاواقعاازاینکه همسذتون طلاق گرفته ارامشتون رو ازدست دادیدیا اینکه موضوع دیگه ایه واینکه چرا شما دست به انتخاب وازدواج با خانمی که شرایطشون مناسبتون نبود زدیدواین عدم ارامش وسردرگمی شما نه تنهادلیلش ازدواج وجدایی شماست بلکه علتهای بسیاری روشامل میشه که ریشه درنیازه دلبستگیتون داره برای بررسی دقیق تربامشاوره درخدمتتون هستم.

مشاوره و روانشناسی  

سلام دوست عزیز بنظر میرسد خود را فراموش کرده اید !! آرامش خود را حفظ کرده ، با مشاورین در تماس باشید و عزت نفس گم شده خود را بیابید !! با آرزوی بهترینها

مشاوره و روانشناسی