من 15سالمه و مشکل عصبی دارم در کل روز اغلب اعصاب ندارم یا تند گویی می کنم سریع هم آروم می شم این صفتم هم تحملش برای من هم برای دیگران سخت نیاز به کمک دارم.

سلام همراه عزیز شما باتوجه به سنتون که در دوره نوجوانی هستید با تغییرات هورمونی که باعث تغییرات فیزیکی و شناختی و جنسی و رفتاری میشود مواجه هستید..این دوره پرفشار باعث تغییرات خلقی در شما میشود...ونیاز هست بااطرافیان نزدیک (خانواده) ارتباط موثر داشته باشید ونیازهای شمارا درک کنند..هرچقدر محیط اطرافتون کم تنش باشه بهتر میتونید شرایط را مدیریت کنید..یکی از مهارتهای اجتماعی کنترل خشم هست که با تغییرات نگرشی و احساسی در شما همراه هست..از مشاور کمک بگیرید تا این دوره بحرانی را به خوبی طی کنید..

مشاوره و روانشناسی  

دوست خوبم بهت پیشنهاد می کنم که کتاب نمی گذارم کسی دکمه های اعصابم را بفشارد آلبرت آلیس رو مطالعه کنی. در ضمن باید مهارت کنترل و مدیریت خشم رو هم یاد بگیری. با شناسایی افکاری که باعث میشه تندگویی کنی و کار کردن روی اونها می تونی هم خودت زندگی آروم تری رو تجربه کنی و هم حس بهتری به دیگران بدی. خوشحال میشم در این زمینه همراهیت کنم

مشاوره و روانشناسی