سلام من ی پشت کنکوریم ک خودم علت اصلی عدم موفقیتمو ی حس درونی میدونم ک مانع من میشه حسی ک نمیدونم از عدم اعتماد ب نفسه یا ناامیدیه یا شایدم تجربه تلخ ی شکست فقط اینو میدونم ک اگ مثلا بگن از این بیست صفحه سوال میاد و ی درسی باشه ک من درش قوی باشم با اینکه عقلم میگه تو میتونی مثلا بیست بشی اون حس درونیه میگه ن بابا بیخیال بیست نمی شی نخورن . یا دوران دبیرستان امتحان های شیمی و ریاضی و نمیخوندم تحلیلم این بود ک تو ک یاد نمیگیری پ چرا الکی بخونی ، میخواستم بدونم آیا این حس از عدم اعتماد ب نفسه ؟؟

سلام دوست گرامی. چند ساله هستید و چندبار در کنکور شرکت کرده اید؟ بنظر میرسد این حس از نوجوانی با شم

مشاوره و روانشناسی  

این حس درونی ای که بهش اشاره کردی،یه حس منفیه که ترمز پیشرفتت هست.مغزت عادت کرده که خودگویی منفی داشته باشه و بخاطر همین حتی وقتی که در یه درس قوی هم هستی مغزت بطور اتوماتیک با افکار منفی فرمان ایست میده، پس باید با تغییر این عادت و خودگویی های جایگزین مسیر جدیدی بسازی. البته برای ریشه یابی مشکل باید بررسی های بیشتری انجام بشه . اینکه در سایر ابعاد زندگیت هم همینطوری هستی یا نه؟

مشاوره و روانشناسی