از خانواده، دوستام، همکارهام، همسایه ها و... متنفرم. با اینکه وابستگی مالی و عاطفی بهشون ندارم نمیتونم تنها زندگی کنم و احساس تنهایی گاهاً بی قرارم میکنه. چطور میتونم نسبت به تنهایی بی تفاوت باشم؟ مرد، 29، مجرد، ارشد مهندسی

سلام دوست خوبم باید کمی دورتر از خودت بایستی و نفرتت را از دور تماشا کنی،بایدبدانی که چه شد که این حجم از نفرت در وجودت شکل گرفت،باید بفهمی که جرقه های نفرت چه زمانی در وجودت شدت بیشتری پیدا کرد،چرا نمیخواهی ببخشی و رها شوی.......وقتی تا این حد با خودت روراست شدی و نفرتت را صادقانه کالبدشکافی کردی،مطمئن باش نفرت نیز در وجودت از تب و تاب می افتد!! آدمها نفرت را در رفتارهایشان بروز میدهند،چون زمانیکه این حس در درونمان بوجود آمده بجای اینکه آنرا ریشه یابی و تجزیه و تحلیل کنیم ،کوشیده ایم تا آنرا از خودمان دور کنیم! دوست عزیز با ما تماس گرفته تا پس از ارزیابی کامل بتوانیم راهکارهای مناسبی ارائه دهیم. موفق باشید.

مشاوره و روانشناسی  

سلام همراه گرامی احساس ناامنی و نفرت شما برمیگرده به رنجهای درون شما .در واقع شما خودتان را دوست ندارید ما تا زمانی که حالمون با خودمون خوب نباشه بوذن در کنار دیگران هم اضطراب تنهایی را از بین نمیبره .برای اینکه با اظطراب تنهایی کنار بیایید باید به جای استفاده از مکانیزم دفاعی سرکوب با اسیبها و بحرانتان مواجه بشید ودر روند درمان باشید..

مشاوره و روانشناسی