کسی که 20ساله اعتیاد داره میتونه ترک کنه همش میترسم که شوهرم تحمل نکنه بمیره

سلام بله کاملا میتونن و هیچ خطری براشون ایجاد نخواهد شد، با این شرایط که تحت نظر تیم درمانی شامل پزشک ( از نظر کنترل وضعیت جسمی، و میزان داروی تجویزی) و روانشناس ( از نظر آموزش دادن مهارت های مقابله ای)باشن، از خدمات مراکز درمان اعتیاد استفاده کنن. به یاد داشته باشیم درمان اعتیاد یک درمان زمانبَر هست و نیاز به حمایت های روانی و اجتماعی خانواده هم دارد. با آرزوی موفقیت

مشاوره و روانشناسی