از بی کاری و بی پولی دیوانه شدم ... سردرد، گردن درد ، زخم معده و اونواع امراض مختلف گرفتم دندونام تمام خراب شدن فکرم داغون شده کاری ندارم شغلی نیست برای ما توی این شهر و این کشور ناسلامتی تحصیل کرده ی این اجتماعیم پول یه بستنی ندارم روز به روز هم دارم بد بیاری میارم و خرج پشت خرج خونم حتی نمیتونم یه مسواک بخرم خدایی چکار کنم با این بی کاری وضع مالیمون خرابه سرمایه ندارم پارتی ندارم ده ها شغل رفتم ولی هیچ که هیچ بی گاری ، استثمار هیچ امیدی به زندگی و آینده ندارم خسته شدم راهنمایی کنید

سلام دوست عزیز. تا زمانیکه نقش «قربانی » را در زندگی داشته باشید اوضاع همین ست که هست ...همه مشکلات را که گردن اجتماع و اطرافیان انداختید پس سهم و وظیفه شما چه میشود؟ لازمست بهانه تراشی را کنار بگذارید و کمر همت ببندید از کوچکترین کارها شروع کنید حتما نباید پشت میز نشین شوید .

مشاوره و روانشناسی