کودکم ی دختر2سال سدخترعموش مدادم میزندش وخیلی میترس دخترم ماهم نمیتونیم حرف بزنیم تا اینک حرف زدم و دعواکردم بچه شا ناراحت شدن چیکارکنم ک متوج بشن مهربانی همش ب بچه جواب نمده و ناراجای رفع بشه

سلام مادر عزیز دل نگرانی شما قابل درک است اما شما نباید وارد بازی بچه ها بشوید. باید با اصول فرزند پروری صحیح از طریق بازی کودک خود را ا

مشاوره و روانشناسی  

سلام قرارنیست هرکسی باهرسطح خانوادگی ک هست ب بچه زور بگه بچه طرف مقابل کارش غلطه چرا باید دامن شمارو بگیره کارهای غلطش هیچ چیز مهمترازحرمت نفس بچه شما نیست .هرکجا هرزمان شخصی بچه شما رو زد بلافاصله رفتار زدن رو قطع کنید و دلیل رو جویا شید اگه زمینه تربیتی غلط داره که ارتباطات بچه هارو گمترکنید باهم نباشن ودرزمان باهم بودن نظارت داشته باشید. گرچه حتی کتک زدن هم درکارنباشد نظارت به بازی بچه ها لازم هست ازطرف والدین

مشاوره و روانشناسی