سلام من‌ نمیتونم‌ باشما تماس‌ بگیرم‌‌ من‌قبلا شوهر داشتم‌ موادمصرف‌ میکرد طلاق‌ گرفتم‌ بعدصیغه‌ یه‌پسر25ساله‌ شدم‌عاشقانه‌ همدیگرو دوست‌ داشتیم‌ بامن‌ ازدواج‌ نمیکرد اماصیغه‌ نگهم‌ میداشت‌ پیشمم‌ میامد تااینکه‌ خواستگارمجرد 33ساله‌ امدبرام‌ من‌نمیخاستمش‌ مادرم‌و خواهرم‌ گولم‌زدن‌ گفتن‌ این‌خوبه‌ نه‌اون‌ که‌صیغش‌ شدی‌ یواشکی‌ پدرم‌ سرطان‌ داشت‌‌ اونم‌ بهم‌گفت‌ بااین‌33ساله‌ ازدواج‌ کنم‌ گریه‌کردم‌ گفتم‌ نه‌اما امدن‌همه‌ چیزوتموم‌ کردن‌ چشمامو بازکردم‌ دیدم‌ زنش شدم‌ دوستش‌ندارم همیشه‌ بفکراون‌ نامزد قبلیمم

سلام عزیزم میدونم که پذیرش اینکه عشقت یکطرفه بوده برات دردناک هست و بیشتر توضیح دادی که درک کنم که او هم عاشقت بوده. ولی متاسفانه همانطور که قبلا گفتم عشقتان یکطرفه است و اینکه چرا فکر میکنید او هم عاشق است توضیحاتش طولانی است که در اینجا نمی‌توان اشاره کرد. اون اگر عاشق بود شما را از دست نمی‌داد. و با شهامت برای همیشه انتخابت می‌کرد نه صیغه موقت! هر بهانه ای هم آورده بهانه بوده و بس. شوهر اولت اگر معتاد بوده شاید در طلاق سهم نداشتی اما در ازدواج با مرد اشتباه سهم داشتی. و اینکه شما بچه و بی تجربه نبودی که بعد از دوتا ازدواج، سومی را مجبورت کرده باشند. تا زمانی که با خودت صادق نباشی رنگ خوشبختی و آرامش را نمی بینی :( پای انتخاب خودت بمون. بپذیر که نامزد قبلی، بدون تو هیچی توی زندگی اش کم نیست. زندگی خودت را بساز . اگر افکارت را اصلاح نکنی به زودی به همسرت خیانت میکنی .اگر اتفاق افتاد با چه بهانه ای میخواهی خودت را مبری کنی؟ چجوری میخواهی خودت را آرام کنی و به خودت حق بدی؟ بازهم میخواهی به خودت بگی مجبور بودم؟

مشاوره و روانشناسی  

سلام دوست عزیز مطمین باش در نهایت این خود شما بودید که انتخاب کردید با این فرد ازدواج کنید, پس به انتخاب خود احترام بگذار و در جهت بهبود زندگی همراه با عشق و لذت قدم بردار.

مشاوره و روانشناسی