سلام من‌ نمیتونم‌ باشما تماس‌ بگیرم‌‌ من‌قبلا شوهر داشتم‌ موادمصرف‌ میکرد طلاق‌ گرفتم‌ بعدصیغه‌ یه‌پسر25ساله‌ شدم‌عاشقانه‌ همدیگرو دوست‌ داشتیم‌ بامن‌ ازدواج‌ نمیکرد اماصیغه‌ نگهم‌ میداشت‌ پیشمم‌ میامد تااینکه‌ خواستگارمجرد 33ساله‌ امدبرام‌ من‌نمیخاستمش‌ مادرم‌و خواهرم‌ گولم‌زدن‌ گفتن‌ این‌خوبه‌ نه‌اون‌ که‌صیغش‌ شدی‌ یواشکی‌ پدرم‌ سرطان‌ داشت‌‌ اونم‌ بهم‌گفت‌ بااین‌33ساله‌ ازدواج‌ کنم‌ گریه‌کردم‌ گفتم‌ نه‌اما امدن‌همه‌ چیزوتموم‌ کردن‌ چشمامو بازکردم‌ دیدم‌ زنش شدم‌ دوستش‌ندارم همیشه‌ بفکراون‌ نامزد قبلیمم

سلام دوست عزیز مطمین باش در نهایت این خود شما بودید که انتخاب کردید با این فرد ازدواج کنید, پس به انتخاب خود احترام بگذار و در جهت بهبود زندگی همراه با عشق و لذت قدم بردار.

مشاوره و روانشناسی