خسته نباشیدمن یه دختر2ساله دارم که وقتی ازپوشک برمیدارم ومیشورمش بعدسریع میره یه گوشه وسریع دستشوتو بکینیش میزاره نمیدونم چیکارکنم تادست ازاین کاراش برداره این قضیه خیلی وقته ..بعدشم چیکارکنم که اونوازپوشاک گرفتن بردارم چون دخترم جیش گفتن یاپی پی گفتن واصلآ نمیگه وقتی جیش کردبعضی وقتامیگه جیش کردم بعضی وقتانمیگه توروخداراهنماییم کنید بعدخیلی پرخاشگرهم هست هم گازمیگیره هم فوش میده واقعانمیدونم چیکارکنم درمقابل کارهای بدی که انجامیده چیکارکنم

سلام دوست خوبم،،از لحاظ عفونت، سلامت جسمانی ،که ممکنه باعث خارش یا سوزش در اون منطقه شود ،کودک خود را بررسی کنید لطفا.برای گرفتن از پوشک ساعتهای دسشویی کردنش رو شناسایی کنید و چند دیقه قبلش پوشکش رو باز کنید و ببرید دسشویی ...برای پرخاشگر شدنش باید چندتا سوال رو پاسخ بدین ،ارتباط خودرا با کودک قوی کنید برای یادگیری تکنیکها تماس بگیرید دوست خوبم

مشاوره و روانشناسی