سلام دختری هستم 19 ساله مدتی رو با یه پسر رابطه داشتم رابطمون خوب بود گفت میخام ب مادرم بگم ولی انگار مادرش خیلی ناراضی بود من ناراحت شدم خیلی زیاد بهم برخورد با توجه ب حرفایی که میزد بهم گف ادامه میدیم همینجوری دوتایی درستش میکنیم ولی من نمیدونم چم بود همش فک میکردم ی دروغی داره میگه خیلی ناراحت شدم گفتم جدا شیم حرفای خوبی هم بهش نزدم کلا ادم مغرور و غدیه دوباره فرداش حرف زدیم گف بین تو و خانوادم یکیو انتخاب میکنم اونم خانوادم و رف خیلی ناراحت شدم فک کردم من ناراحتش کردم دگ جواب تماسام نداد

سلام عزیزم.خب جواب نده .خب خانوادشو انتخاب کنه که احسنت کاربجایی کرده .اگراونارومیذاشت کنار وتوروانتخاب میکرد جای تاسف داشت .حالا که مادرش ناراضی بودازانتخاب شما میبایست خودت میکشیدی کنار که حالا که تایید نشدی ادامه رابطه چه لزومی داره .خودت روبساز وبزرگ شو.سعی کن ازهرجنبه ای رشد کنی بعدبفکر رابطه جدی بیوفت.عزیزم اول راه زندگی وجوانی هستی راه درازی درپیش داری مایوس نشو .شروع به خوداگاهی وتوانمند سازی خودت کن جامعه ما به زنان قدرتمندنیازداره پیروزباشی

مشاوره و روانشناسی