باسلام من ب شوهرم خیلی شک دارم بهش وسواس پیداکردم این داره منومثل خوره میخوره چیکاربایدبکنم؟

سلام دوست گرامی... شک شما به دو دلیل است یا شخصیتی شکاک دارید یا بدلیل رفتار همسرتان اینطوری شده اید. ببینید کدام مورد است ...و برای هر مورد از روان شناس کمک بگیرید

مشاوره و روانشناسی