سلام‌ خدمت‌ شما مشاورین‌ عزیز شوهرم‌ خیلی‌ بددهنه‌ همیشه‌ بهم‌ فحش‌ میده‌ فحش‌ خواهرومادرو به‌پدرم‌ که‌ تازه فوت‌ شده‌ فحش‌ میده‌ چندبار خواستم‌ جدابشم‌ ازش‌ اماکسی‌ رونداشتم‌ همایتم‌ کنه‌ نکردم‌ این‌کارو‌ تعهدمحضری‌ هم‌ داد امابازم‌ سرهر دعوامون‌ فحش‌میده‌ دست‌به‌ زنم‌ داره‌ خسته‌شدم‌ ازش‌باهاش‌ حرف‌ زدم‌ قول‌ داد امابازم‌ ادامه‌ داد کاراشو‌ ناامیدم.بخاطراون‌ باخانوادم‌ کلاقط‌ رابطه‌ شدم‌ اززندگی‌ سیرم‌ 9ماهه‌ ازدواج‌ کردیم‌ راهنماییم‌ کنید نمیتونم‌ بهتون‌ زنگ‌ بزنم‌ ممنون‌

سلام دوست عزیز احتمالا فرززندی نداری و تا زمانیکه در زندگی به رضایت نسبی هم نرسیدی اقدامی نکن. مطمینا باید برای بهبود شرایط همسرت کمکش کنی و تا زمانیکه اصلاح نشده به درستی تصمیم بگیر.

مشاوره و روانشناسی