من مشکل پنیک دارم و نمیخوام قرص و دارو مصرف کنم بهم پیشنهاد درمان نورفیدبک دادن به نظرتون خوب میشم و جواب میده؟

سلام دوست خوبم میشه بگی از کجا فهمیدی پنیک داری؟ دقیقا چه حالتهایی داری؟ چند سالتونه ؟ از چه زمانی این حالتهای شما شروع شدند؟ آیا بعد اتفاق خاصی شروع شدند ؟ آیا دارو یا ماده خاصی مصرف نداشتید؟ بعد از پاسخ شما من می تونم بهتر راهنمایتون کنم.

مشاوره و روانشناسی  

باسلام دوست عزیزمان نورو فیدبک تازمانی که شما انجام میدهد تاثیر داره مثل تمام درمانهاومشکل پنیک شما با نوروفیدبک درحد درمانهای دیگرهم شما نیاز به تحلیل ریشه یابی مشکلتون دارندموفق پویا باشید.

مشاوره و روانشناسی