سلام. ایا نیمه برهنه بودن و لباس های تحریک کننده پوشیدن دختران برای جلب توجه جنس مخالف است ؟

سلام و روزخوش این تفکر درست نیست و برای ۹۹ درصد دخترها صدق نمیکند ذات دختر زیباپسند است و علاقه دارد به خودش رسیدگی کند بهتر است مردان حجاب در نی داشته باشند و به دخترها خیره نشوند دلیلی وجود ندارد که مردان در خیابان به خانمها توجه میکنند و خیره میشوند که این خود آزارجنسی محسوب میشود مردی که مذهبی باشد و یا به اخلاق انسانی پایبند باشد دختر مردم را همانند خواهر خودش میداند حجاب چشم هنگام نگاه به جنس مخالف از حجاب موی خانمها مهمتر است

مشاوره و روانشناسی  

باسلام کاربردهای نه لزوماونوع پوشش هر دختری با تنوع بافت شخصیتی فرهنگ خانوادگی شخص مشخص میشه اینکه لباسی که کاملا نظر شما پوشیده نیست از نظر اون خانم ایرادی بهش نیست متناسب با تنوع سلیقه هر فردهستش این سوال خیلی کلیه اگر توجه کنید به اطرافتان خواهید دید که پوشش هر دختری متناسب با روحیات اون خانم هست نه جلب توجه جنس مخالف ون ازشما یک سوال دارم ایا اقایان هم همچنین ذهنیتی. دارند .موفق پویا باشید.

مشاوره و روانشناسی