جولای 7, 2018
از چه زمانی کودک را به مهد کودک بگذاریم

از چه زمانی کودک را به مهد کودک بگذاریم

کودک از سی ماهگی (دوسال و نیم) بهتر است که وارد محیط آموزشی بشود.کودک باید با احساس خوب وارد محیط آموزشی بشود لذا اگر ورود به […]