با داشتن تلیار در گوشی خود هر زمانی که احتیاج داشته باشید می‌توانید با مشاور و روانشناس خود تلفنی صحبت کنید و یا از مشاوران تلیار رایگان سوال متنی بپرسید:

دانلود اپلیکیشن android تلیار

نسخه تحت وب تلیار

Webapp Button

کد زیر را یادداشت کنید و در منوی اپلیکیشن وارد کنید تا بعد از نصب ۱۲۰۰۰ تومان هدیه دریافت کنید:

welcometoteleyare

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.