ربابه باقری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی


سلام دوستانم
ربابه باقری هستم کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،خوشحال میشم بتونم کمکی در حوزه مشاوره در زمینه های مشاوره زوج و خانواده، پیش و بعد از ازدواج، فرزند پروری، کنترل خشم، کاهش اضطراب و استرس ، ارتباط موثر و... داشته باشم. متشکرم
شادمانی همه جا پشت در است در گشودن هنر است

برای مشاوره با ربابه باقری تلیار را نصب کنید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.