دکتر فاطمه آذرتاش

دکترای مشاوره خانواده


- فعالیت تخصصی در زمینه مشکلات جنسی و زناشویی
- کارشناس و مشاور رادیو و تلویزیون
- مدرس دانشگاه
بازرس انجمن کودکان پیش از دبستانی
- مدرس سمینارهای با محوریت روابط زناشویی، تربیت جنسی کودک و مهارتهای زندگی

زبان مشاوره : فارسی - تركي اذربايجاني (ايران)

برای مشاوره با دکتر آذرتاش تلیار را نصب کنید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.