راهنمای استفاده از نسخه تحت وب تلیار

    1- از مرورگر safari روی این لینک web.teleyare.com کلیک کنید
    2- در نوار پایین روی دکمه (Share) کلیک کنید
    3- منوی باز شده را به چپ بکشید و روی دکمه (Add To Home Screen) کلیک کنید
    4- در مرحله بعد در قسمت بالا روی (Add) کلیک کنید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.