نتیجه آزمون شما

چه بخواهید و چه نخواهید اعتراف کنید در روابط خود با فرد مقابلتان یک قربانی عشق هستید،
زیرا اجازه می‌دهید با شما بدرفتاری کنند.
به منظور احقاق حق خود در مقابل همسرتان نمی‌ایستید.
چنان در فدا کردن برای عشق متخصص شده‌اید
که دیگر از یاد بردهاید، راحت بودن کنار همسر به چه معناست و چه احساسی می‌باشد.
از مشاوره کمک بگیرید اندکی از عشقی که به پای فرد مقابلتان می‌ریزید را به خودتان بدهید.

پیشنهاد ما به شما

آیا نگران این هستید که در رابطه سالمی نباشید؟
قربانی عشق بودن اتفاق شایعی است و برای اینکه رابطه خود را بهتر و سالم تر کنید راه حل هایی وجود دارد.
مشاورین و روانشناسان تلیار می‌توانند در این مسیر همراه شما باشند. بدین منظور اپلیکیشن تلیار را دانلود کنید و یا از نسخه تحت وب تلیار استفاده کنید.

 دکمه دانلود اپلیکیشن تلیار

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.